Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

«Εξαγωγές Εσπεριδοειδών και Ακτινιδίων κατά τις εμπορικές περιόδους 2011-12 και 2012-13»


Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας και της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Άρτας – Φιλιππιάδας υπήρξε μείωση στις εξαγωγές εσπερειδοειδών κατά την εμπορική περίοδο 2012-2013 λόγω της μεγάλης ακαρπίας. Ειδικότερα:
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, για την εμπορική περίοδο 2012-13, η συνολική παραγωγή πορτοκαλιών υπολογίζεται σε 58.000 τόνους, οι δε εξαγωγές σε 37.400 τόνους, δηλαδή ποσοστό 64,5 % της συνολικής παραγωγής, αλλά κατά 14.600 τόνους λιγότερα από πέρυσι.
Αντίστοιχα, για την εμπορική περίοδο 2011-12, η συνολική παραγωγή πορτοκαλιών ανήλθε σε 125.000 τόνους, οι δε εξαγωγές σε 52.600 τόνους, δηλαδή ποσοστό 42,0 % της συνολικής παραγωγής.
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, για την εμπορική περίοδο 2012-13, η συνολική παραγωγή μανταρινιών υπολογίζεται σε 14.000 τόνους, οι δε εξαγωγές σε 7.000 τόνους, δηλαδή ποσοστό 50 % της συνολικής παραγωγής, αλλά κατά 13.000 τόνους λιγότερα από πέρυσι.
Αντίστοιχα, για την εμπορική περίοδο 2011-12, η συνολική
παραγωγή μανταρινιών ανήλθε σε 22.000 τόνους, οι δε εξαγωγές σε 10.600 τόνους, δηλαδή ποσοστό 48,2 % της συνολικής παραγωγής.
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, για την εμπορική περίοδο 2012-13, η συνολική παραγωγή ακτινιδίων υπολογίζεται σε 23.000 τόνους, οι δε εξαγωγές σε 21.000 τόνους, δηλαδή ποσοστό  91,3 % της συνολικής παραγωγής, αλλά κατά 2.000 τόνους περισσότερα από πέρυσι.
Αντίστοιχα, για την εμπορική περίοδο 2011-12, η συνολική παραγωγή ακτινιδίων ανήλθε σε 23.000 τόνους, οι δε εξαγωγές σε 19.000 τόνους, δηλαδή ποσοστό 82,6 % της συνολικής παραγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου