Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Τριανταπέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
Τριανταπέντε χιλιάδες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας με πλήρη μισθό και ασφάλιση για ένα έτος εξασφαλίζει το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους». Η δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης έγινε σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας και προβλέπει, 80 ώρες κατάρτισης, πρακτική άσκηση πέντε μηνών και τέλος επιδότηση των θέσεων εργασίας. Θα ακολουθήσει πρόγραμμα για 10.000 άνεργους νέους στον τομέα του Τουρισμού αλλά και μέτρα για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου