Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΕΤΕΑΝ


Ύψους 3,5 δις ευρώ είναι τα προγράμματα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και οι πρώτες ανάσες ρευστότητας διοχετεύονται ήδη στην πραγματική οικονομία. Υλοποιείται η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προϋπολογισμού περίπου 1,5 δις ευρώ. Ήδη έχουν προχωρήσει συμβασιοποιήσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στις Τράπεζες ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ και ήδη έχουν πάει στους Τελικούς Δικαιούχους 212 εκατομμύρια. Μέχρι το τέλος Απριλίου, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα υπογραφεί για πρώτη φορά στην ιστορία της Τράπεζας ένα πρόγραμμα για τη διευκόλυνση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου στην Ελλάδα. Ακόμη προωθείται δέσμη μέτρων και προγραμμάτων μέσω του ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου για τους μικρομεσαίους, όπου συνολικά τα διαθέσιμα κονδύλια είναι 2 δις ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου