Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο


Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 1) Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της 2ης, 3ης και της 4ης συνεδρίασης του Π.Σ.
 2) Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013. (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)
 3)  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2012. (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4) Κατάρτιση Προγραμμάτων  Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου έτους 2013.  (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 5) Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη (ερευνητικό κέντρο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα) της εκπόνησης περιβαλλοντικής Μελέτης, στις ζώνες παραγωγής
και αλιείας διθύρων  μαλακίων  των Π.Ε. Πρέβεζας & Θεσπρωτίας. (εισήγηση: η Δ/νση Κτηνιατρικής)
 6)  Γνωμοδότηση Π.Σ. επί αιτήματος παραχώρησης με δημοπρασία εκτάσεων εμβαδού 167.753 τ.μ. και 212.846 τ.μ. στην περιοχή Φιλοθέη Άρτας  και Φιλοθέη Άρτας – Γεωργουσοί, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α του Ν.4061/2012»  (εισήγηση:  ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας)
 7) Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» (εισήγηση: ο Πρόεδρος της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»)
 8) Επικαιροποίηση της αριθμ. 10/30/25-5-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. (εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Άρτας) 
 9) Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (εισήγηση: ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΤΑΞΙΣ»)
 10) Τροποποίηση της αριθμ. 14/61/20-12-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  όσον αφορά στη θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013. (εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Πρέβεζας)
 11) Συμπλήρωση  της  αριθμ. 11/43/24-10-2012 απόφασης του  Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  σχετικά με  Προγραμματικές  Συμβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση αθλητικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας).
 12) Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα της Περιφέρειας, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. (εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου