Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου την Πέμπτη

Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
1. Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 5ης και της 6ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
2. Η «ΔΩΔΩΝΗ» και συνολικά η αγροτική παραγωγή.
    ( εισήγηση: η παράταξη « Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο») (εξ αναβολής)
 3.  Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2013.
(εισήγηση: Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης ,  Εμπορίου και Τουρισμού)
 4) Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Χρήστου Μεντή, για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 357.865,5 τ.μ. για αγροτική χρήση.
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας) 
5) Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Νικόλαου Μεντή, για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 201.864,5  τ.μ. για αγροτική χρήση.
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας) 
6) Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Λάζαρου Προκοπίου, για παραχώρηση
ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 127.626 τ.μ., με σκοπό την αγροτική χρήση.
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας) 
 7) Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Γεωργίου Προκοπίου, για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 405.915 τ.μ., με σκοπό την αγροτική χρήση.
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας) 
8) Γνωμοδότηση επί αιτήματος κας Μαρίνας Καπουράνη  για παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, εμβαδού 255.877 τ.μ., με σκοπό την αγροτική χρήση.
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας) 
9) Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Ευάγγελου Ξυλογιάννη, για παραχώρηση χρήσης ακινήτου, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4061/2012, εμβαδού 101.248,56 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος ΤΚ Κωστακιών Δήμου Αρταίων.
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας) 
10) Λήψη απόφασης για πρόταση επιλογής ως κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση μονάδος φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στην Π.Ε. Θεσπρωτίας τη θέση «γωνιά» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
(εισήγηση: Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)
 11) Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης με τίτλο «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Προσαρμό-ΖΩ» στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», αποδοχής της σχετικής πίστωσης που αναλογεί στην Π.Ε. Πρέβεζας για δράσεις δημοσιότητας, δικτύωσης ύψους 16.250,00 € και καθορισμός τρόπου υλοποίησης αυτής 
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου