Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Υπέρβαση στο στόχο απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ για την Ελλάδα. 36 δις ευρώ εξασφαλίστηκαν ως το 2020


Υπερκαλύφθηκε, σε ποσοστό 102%, ο στόχος για την απορροφητικότητα του τρέχοντος ΕΣΠΑ στο β΄ εξάμηνο του 2012, ενώ η Ελλάδα κατάφερε, με ποσοστό απορροφητικότητας κοινοτικών κονδυλίων 55%, να ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που κυμαίνεται σε ποσοστό 49%. Με τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει ήδη περιοριστεί κατά 60% ο όγκος των απαιτούμενων υπογραφών για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ μειώνονται αισθητά και ο χρόνος και το κόστος των απαλλοτριώσεων που αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Για το ΕΣΠΑ της επόμενης επταετίας βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας αποτελεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μετά από τις διαπραγματεύσεις που έκανε η ελληνική κυβέρνηση, επιτυγχάνοντας αύξηση των πόρων που θα εισρεύσουν στην χώρα την επόμενη προγραμματική περίοδο, ως το 2020 η Ελλάδα θα έχει στην διάθεση της συνολικά 36 δις ευρώ. Για την βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, ο Πρωθυπουργός έχει αποστείλει φάκελο με συγκεκριμένες οδηγίες σε κάθε υπουργείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου