Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Η Στρατηγική Μελέτη Π.Ε. για το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμών


Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά  κατά πλειοψηφία,  επί  του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής Λεκάνης Απορροής ποταμών (Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου).   Όπως τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη,  η Σ.Μ.Π.Ε. αναλύει τους στόχους που θέτει και τις επιπτώσεις των μέτρων για την επίτευξη των στόχων και δεν αποτελεί Μ.Π.Ε. του κάθε έργου ή μέτρου που προτείνεται σε αυτή.
«Με τα σχέδια διαχείρισης καθορίζονται τα μέτρα για την αειφόρο χρήση του νερού και τίθεται το πλαίσιο για την παρακολούθηση,  προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων κατ΄ εφαρμογή της οδηγίας 2000/60 για τα ύδατα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι για κάθε έργο που θα προωθηθεί μελλοντικά προς υλοποίηση θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που τότε θα εξεταστεί από την Περιφέρεια και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου