Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

500.000 € για την 3ης επαρχιακής οδού Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων


Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  Σταύρου Καλογιάννη εγκρίθηκε πίστωση για τη βελτίωση βατότητας της 3ης επαρχιακής οδού Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
Πίστωση ύψους 500.000 € διατίθεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών για την βελτίωση της 3ης επαρχιακής οδού Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, από γέφυρα Τσιμόβου προς Κέδρο – Πετροβούνι  αφ’ ενός, και προς Χουλιαράδες-Βαπτιστή-Μιχαλίτσι αφετέρου. 
Με το έργο προβλέπεται να γίνει διαπλάτυνση στα σημεία μετά την γέφυρα Τσιμόβου, όπου το πλάτος της οδού είναι σήμερα μικρότερο από 5 μέτρα και την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. 
Επίσης θα αποκατασταθούν φθορές του οδοστρώματος ώστε να στρωθεί νέος ασφαλτοτάπητας κυκλοφορίας, ενώ κατά μήκος της οδού θα γίνει διαγράμμιση.
Το ποσό των 500.000 € θα διατεθεί από πόρους της ΤΕΟ Α.Ε. και η εκταμίευσή του είναι άμεση. Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων της. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου