Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Αντώνης Σαμαράς: Η εκμετάλλευση των φυσικών κοιτασμάτων της χώρας μπορούν να αποδώσουν πλούτο


Για την πορεία των εργασιών στον τομέα των υδρογονανθράκων ενημερώθηκε ο Πρω-θυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς που προήδρευσε σήμερα το πρωί στη διευρυμένη σύ-σκεψη της Πολιτικής Ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. «Είναι μεγάλη και σύγχρονη η πρόκληση για τη διερεύνηση και την τεκμηρίω-ση της ύπαρξης των υδρογονανθράκων, οι οποίοι μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύ με-γάλο εθνικό, οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τόπο μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι είναι σίγουρος ότι υπάρχει «αποφασι-στικότητα και στόχευση να φτιάξουμε ακριβώς εκείνες τις προϋποθέσεις που θα επιτρέ-ψουν να εκμεταλλευτούμε αυτά τα φυσικά κοιτάσματα του τόπου μας, τα οποία μπορούν να δώσουν πλούτο».Επισημαίνοντας ότι αυτό ακριβώς το στόχο η κυβέρνηση τον προω-θεί μέσα από στρατηγικές συμμαχίες με τις καλύτερες εταιρείες ερευνών, υπογράμμισε ότι «η επιδίωξη μας είναι να ενταχθεί το ελληνικό πρόγραμμα, όπως θα διαμορφωθεί, στα νέα Ευρωπαϊκά δίκτυα, στην πολιτική δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής που θα δώσει και μια ενεργειακή αυτονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Ο Πρωθυπουργός τόνισε παράλληλα ότι αυτή η πολιτική έχει και εθνική και πανευρωπα-ϊκή σημασία γιατί θα θωρακίσει ακόμα περισσότερο -με σταθερά βήματα- τα κοινά συμ-φέροντα Ελλάδας-Ευρώπης. Ταυτόχρονα ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε στις έρευνες
που πραγματοποιούνται στο θαλάσσιο χώρο του Ιουνίου και νότια της Κρήτης, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί το ΥΠΕΚΑ προχωρά όπως είχε δεσμευτεί στην επιλογή των εταιρειών για τη διερεύνηση των υδρογονανθράκων στα Γιάννενα, στον δυτικό Πατραϊκό και στο Κατάκολο. Επίσης, ενημέρωσε υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον ξένων εταιρειών και για άλλες περιοχές του θαλασσίου χώρου, που επεξεργάζεται το υπουργείο. «Αυτό επιβεβαιώνει αν θέλετε και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εντός εισαγωγικών «παί-χτες» του εξωτερικού στις προσπάθειες που σήμερα γίνονται και νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά, να ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της δημόσιας ε-ταιρείας υδρογονανθράκων που είμαι σίγουρος ότι θα ανακοινώσετε πολύ σύντομα κ. Υπουργέ», είπε ο Πρωθυπουργός και αναφερόμενος στο "σημαντικό", όπως το αποκάλε-σε έργο του υπουργείου ζήτησε από όλους «να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα....γιατί η α-νάγκη είναι μεγάλη και ο σκοπός εθνικός».
Ο υπουργός ΠΕΚΑ, Ευάγγελος. Λιβιεράτος καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό για την παρουσία του στο υπουργείο δήλωσε: «Ο Πρωθυπουργός ενδια-φέρεται προσωπικά για το θέμα καθώς πρόκειται για ζήτημα εθνικών διαστάσεων και είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να ενημερωθεί για αυτά τα οποία κάνουμε εδώ και βεβαίως να δώσει τις οδηγίες του για το πώς θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες» Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Σαμαράς ενημερώθηκε διεξοδικά για το έργο, το οποίο υλο-ποιείται από δύο ομάδες, από «Έλληνες υψηλού επιπέδου», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβιεράτος. και μια ομάδα 17 Ελλήνων επιστημόνων από τα Πανεπιστήμια, από τη Δημόσια Διοίκηση, οι οποίοι ασχολούνται με τις αξιολογήσεις για τα διάφορα πεδία Υ-δρογονανθράκων που μελετώνται. 
Στην εισηγητική του δήλωση ο υπουργός διαβεβαίωσε τον Πρωθυπουργό για την σύ-μπνοια που υπάρχει στην ηγεσία του υπουργείου και τόνισε ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία εργάζεται «για το καλό της Πατρίδας, σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε».. Στη σύσκεψη μετείχαν, εκτός του υπουργού, ο αναπληρωτής υ-πουργός Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Μάκης Παπαγεωργίου, ο γ.γ. Ενέργειας και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Υδρογονανθράκων Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης,η γ.γ. ΥΠΕΚΑ Μάρω Ευαγγελίδου και ο γ.γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλο-ντος Σωκράτης Αλεξιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου