Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

81 πιστοποιητικά και έγγραφα με ένα κλικ στο www.ermis.gov.gr

Ηλεκτρονικά παρέχονται πλέον μια σειρά από υπηρεσίες ευρείας χρήσεως όπως δεκάδες πιστοποιητικά και έγγραφα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσα από την εθνική διαδικτυακή πύλη «Ερμής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ermis.gov.gr. Για τις υπηρεσίες αυτές, η συναλλαγή του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση, μπορεί πλέον να διεκπεραιώνεται μέχρι τέλους ηλεκτρονικά, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να επισκεφθεί αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλει αίτηση είτε για να παραλάβει έγγραφο. Αναλυτικά οι 81 υπηρεσίες που θα παρέχονται ηλεκτρονικά, με ένα κλικ στο σχετικό διαδικτυακό κόμβο, περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
http://www.ydmed.gov.gr/?p=4960

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου