Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Και ηλεκτρονικά θα γίνεται πλέον η προμήθεια και η πληρωμή των παραβόλων. Μείωση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών στις εφορίες.

Τέλος στις ατέλειωτες ουρές για την προμήθεια παραβόλων από την Εφορία βάζει το Υπουργείο Οικονομικών, καθιερώνοντας το ηλεκτρονικό παράβολο, το οποίο θα μπορεί να πληρώνεται ηλεκτρονικά είτε στη ΓΓΠΣ είτε στις τράπεζες. H ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» παρέχεται από τη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Με τη χρήση της εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν τόσο οι πιστοποιημένοι, όσο και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου