Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών που γίνεται στο Λουξεμβούργο στις 10 Ιουνίου θα μετέχει ο Σταύρος Καλογιάννης

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Σταύρος Καλογιάννης θα μετέχει στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει στο Λουξεμβούργο, την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013. 
Στο Συμβούλιο θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για δύο πολύ σημαντικά θέματα:
Για τον Κανονισμό «Διευκόλυνση - Συνδέοντας την Ευρώπη, (CEF)», που θεσπίζει τους κανόνες χορήγησης οικονομικής βοήθειας από την ΕΕ στους τομείς των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Ο Κανονισμός βασίζεται στη «Λευκή Βίβλο για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» που εκδόθηκε από την ΕΕ το 2011. Αφορά δε ευθέως τη χώρα μας καθώς, πέραν των άλλων, συμπεριλαμβάνονται τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου στο διάδρομο της ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή στους κόμβους προτεραιότητας των
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών.
Για την Οδηγία που αφορά στο «4ο σιδηροδρομικό πακέτο» και ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα συζητηθούν επίσης θέματα που αφορούν στον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως (σχέδιο Κανονισμού) καθώς και θέματα που αφορούν στην πολιτική αεροπορία (σχέδιο Κανονισμού για θέματα ασφάλειας στις αερομεταφορές).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου